English Introduktion Garveri Kurser och Föreläsningar Utställningar och Museér Garvningsböcker Butik Fiskskinn
                                        Aktuella kurser och föreläsningar.

12-16 juni 2017. Kurs i fiskskinnsgarvning och sömnad. Kursplats
Lottas Garfveri i Sigtuna.
14-18 augusti 2017. Fiskskinnsgarvning på ön Stora Fjäderägg utanför Umeå.
För mer information kontakta via
lottastannery@yahoo.se eller se på FB: Lottas Garfveri och Konsthantverk.

Kurser i fiskskinnsgarvning:
Du som är intresserad av hantverk och känner att det skulle vara roligt att lära dig skinnberedning och garvning med gamla metoder har här en möjlighet att under några dagar få sakkunnig handledning av mig.
Kurserna ger dig möjlighet att lära dig grunderna i traditionell skinnberedning -garvning med enkla metoder och redskap, med naturliga ämnen.

Föreläsningar om:
Garvningens historia och utveckling från forntid till nutid:
Inuiternas (eskimåer) sätt att ta tillvara ren- och sälskinn. Tekniker som än idag är desamma som de första renjägarna i vårt land använde för 12000 år sedan.
Indianer i Canada som  använder en fettgarvningsmetod vilken troligen är den äldsta egentliga garvningsmetoden. Samer i norra Scandinavien där vi finner barkgarvningen, den metod som haft störst betydelse i vårt land fram till kromgarvningens upptäkt i slutet av 1800-talet.
Fiskskinnsgarvning.
Jag kan ta emot sällskap på upp till 15 personer för demonstration samt föreläsning i garveriet, men jag reser även runt och föreläser på andra orter.