English Introduktion Garveri Kurser och Föreläsningar Utställningar och Museér Garvningsböcker Butik Fiskskinn

 fiskbok fiskbok
ISBN 978-91-637-1685-0
Förlag:Lottas Garfveri
lottastannery
@yahoo.se
Skinnsgarvningsbok inkl. frakt.
Boken är tryckt med stöd från Konung Gustaf VI Adolfs fond för svensk kultur
samt Svenska Jägareförbundet.


ISBN 978-91-637-1685-0 & ISBN 978-91-637-1660-7
Förlag:Lottas Garfveri
lottastannery
@yahoo.se
Skinngarvn. & Fiskskinnsg. inkl. frakt.
Böckerna kan även beställas genom att betala till
Bankgiro  507-2343 Lottas Garfveri
Skriv namn och adress samt vilken bok det gäller.
The books in English is ordered under the tab English/ Books
ISBN 978-91-637-1660-7
Förlag:Lottas Garfveri
lottastannery
@yahoo.se
Fiskskinnsgarvningsbok inkl. frakt.

The books in English is ordered under the tab English/Books
Med ett garvat läder menas i allmänhet en hud preparerad så att den i fuktigt tillstånd i möjligaste mån
motstår förruttnelse  och i torrt tillstånd äger den råa hudens styrka, smidighet och böjlighet.
Det finns flera olika sätt att garva och bereda hudar och skinn. I böckerna återfinns bl a fettgarvning,
rökgarvning, vegetabilisk garvning och alungarvning. Förutom beskrivningar av garvningsmetodernas
kemi och praktiska utförande redovisas vilka metoder som lämpar sig bäst till hudar och skinn från olika
djur t ex älg, ren, kalv, get, får, mink, mård samt olika fiskar.

I boken om fiskskinn finns även mönster och sömnadsbeskrivningar.
Skinngarvningsboken finns även delvis översatt till Samiska i boken Duodji av Seija Risten Somby
ISBN 978-952-441-158-5