English Introduktion Garveri Kurser och Föreläsningar Utställningar och museér Garvningsböcker Butik Fiskskinn
                
                                                Garveriet
                                                                         

Jag garvar många olika typer av skinn som älg, ren, get, får, bäver, struts och fisk.
Skinnen garvas med enkla redskap och tekniker som jag lärt mig från olika naturfolk och som var vanliga innan kromgarvningen kom i slutet av 1800-talet.
Jag garvar
skinnen främst med olika fetter och bark.
De senaste åren har jag
ägnat mycket tid åt att vidarutveckla tekniker för att garva fiskskinn.
Av de skinn jag garvar tillverkar jag föremål som t ex hattar, kepsar, västar, bälten och väskor.
Jag har gett ut 2 böcker och håller kurser och föreläsningar i garvning med traditionella tekniker.
"Skinn garvning och beredning med traditionella metoder"    ISBN 978-91-637-1685-0

"Fiskskinn garvning och sömnad" ISBN 978-91-637-1660-7
The books in English is ordered under the tab English/ Books.

Foto: David Nelson

Foto:Susanne Costelius